Het weer was de afgelopen dagen onstuimig. De afgelopen periode hebben we (helaas) gezien dat het leven ook heel onstuimig kan zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een moment in jouw leven komen waarbij je (tijdelijk) niet zelfstandig jouw financiële of andere persoonlijke zaken kan regelen. Dan is het prettig als iemand anders dit voor je kan oppakken. Een levenstestament kan hierbij hulp bieden.

 

Wat is een levenstestament?

Het levenstestament is eigenlijk een volmacht plus persoonlijke wensen. Met de volmacht leg je vast wie jouw zaken regelt als jij dat zelf niet meer zou kunnen. Deze persoon wordt een gevolmachtigde genoemd. Dit zijn meestal financiële zaken, maar kunnen ook medische of persoonlijke zaken zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het betalen van rekeningen, het beheer van een effectenportefeuille. Maar ook het regelen van zorg, de eventuele zorg voor jouw huisdieren of jouw wensen omtrent cryptomunten. Je kan zelfs nog iemand benoemen, dat noemen ze een toezichthouder, die weer meekijkt of jouw gevolmachtigde zijn taken goed uitvoert (daarover een andere keer meer).

Je wensen vastleggen geeft duidelijkheid aan de gevolmachtigde, maar ook voor bijvoorbeeld familieleden. Het leventestament komt ook tegemoet aan de wens van vele mensen om de regie zo veel mogelijk in eigen hand te houden.

 

Wat gebeurt er eigenlijk als ik niets regel?

Als je niets hebt geregeld en er komt een moment dat dit nodig is, omdat je niet meer jouw eigen belangen kan behartigen, dan is de gang naar de kantonrechter eigenlijk de mogelijkheid. De kantonrechter zal een bewindvoerder (of curator als meer bescherming nodig is) benoemen. Het verschil met een gevolmachtigde is dan bijvoorbeeld dat deze bewindvoerder voor bepaalde (grote) beslissingen voorafgaande goedkeuring nodig heeft van de kantonrechter en moet bijvoorbeeld jaarlijks inzage geven in de stand van zaken aan de kantonrechter. In je levenstestament kan je overigens ook neerzetten wie jij graag als  bewindvoerder wilt hebben, mocht dat toch nodig zijn.

 

Alleen voor ouderen?

Vaak wordt gedacht dat dit alleen voor ouderen is, bijvoorbeeld in geval van dementie. Helaas hebben velen in de afgelopen periode wel meegemaakt dat je opeens in het ziekenhuis terecht kan komen. Het levenstestament is ook een soort vangnet voor als je tijdelijk uit de roulatie bent wegens ziekte. Maar denk ook aan de situaties dat je ergens in het buitenland vastzit. Soms kunnen bepaalde zaken nog wel financieel geregeld worden, maar een ander persoon is niet altijd bevoegd om zaken over te nemen.

 

Hoe maak ik zo’n document?

Dit document zou zelf opgesteld kunnen worden. Een notariële akte is niet verplicht. Alleen werkt in de praktijk zo’n zelf opgemaakt document niet goed. De meeste instanties, bijvoorbeeld banken, accepteren alleen een notariële akte. Hiermee zijn namelijk een paar waarborgen veiliggesteld, waardoor dit document meer waarde heeft. De notaris moet bijvoorbeeld uw identiteit en handtekening controleren en controleren of u wel goed begrijpt wat u tekent. Ik zou daarom ook altijd adviseren om het document uiteindelijk bij de notaris te tekenen.

Er spelen zo veel zaken waar goed over nagedacht moet worden. Daarom is het verstandig om er al grondig over na te denken vóórdat je de stap naar de notaris maakt. Vaak wordt dit document heel kort besproken als er ook een testament wordt getekend en bevat het standaard bepalingen. In mijn ogen verdient het levenstestament veel meer aandacht. Ik ben van mening dat een goed gesprek over het levenstestament zelfs langer duurt dan een goed gesprek over een testament!

Bekijk ook regelmatig of het levenstestament nog conform jouw wensen is. Het levenstestament is een momentopname en de wensen kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Wil je meer weten over het levenstestament en over alle mogelijkheden? Door mijn jarenlange ervaring in het adviseren over levenstestamenten én het daadwerkelijk uitvoeren van deze levenstestamenten als gevolmachtigde, weet ik er veel van. Ik vertel jou er graag meer over.

 

 

 

Let op: afhankelijk van wanneer je dit leest, kan deze informatie verouderd zijn. De artikelen op deze website bevatten algemene (juridische) informatie, maar uitdrukkelijk geen een-op-een advies. Hulp bij een specifieke situatie? Neem dan contact op

Geïnteresseerd?

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek.