Zakelijk tekenen voor juridische zaken? Mijn eerste resultaat over de verschillende taken van een executeur kan je vinden op mijn Instagram pagina @legacy.plus. 

Het ging over de verschillende soorten executeurs. 


👉In je testament kan je een executeur aanwijzen: een persoon die jouw nalatenschap regelt. Heel praktisch, omdat het duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de afwikkeling van jouw nalatenschap.

Maar welke taken ga je dan geven?
Dit is te verdelen in drie groepen, die ook een beetje de fase van de nalatenschap voorstellen en daaraan worden sterren gegeven. ✏️Kijk maar eens bij de tekeningen!

⭐: hier regelt de executeur alleen de uitvaart.

⭐⭐: de taak van de executeur is hier de nalatenschap af te wikkelen. Daarbij moet je denken aan het beheren van de nalatenschap, nagaan welke bezittingen en schulden er zijn, de administratie afwikkelen (bijv. facturen betalen, opzeggen van abonnementen en evt. innen van teruggave van abonnementsgeld), erfbelasting aangifte, evt. legaten uitkeren, evt. regelen van een makelaar voor de woning (let op: uiteindelijk leveren kan vaak in dit geval niet zo maar). Maar ook de digitale nalatenschap (zie mijn eerdere berichten). Onderdeel van zijn takenpakket kan overigens ook de uitvaart zijn, maar dat hoeft niet.

⭐⭐⭐: soms is het nodig of handig dat er een executeur is die nog meer kan. Bijv. omdat je onenigheid verwacht tussen erfgenamen, er heel veel erfgenamen zijn, of dat er erfgenamen in het buitenland wonen. Dan kan het fijn zijn als de executeur eigenlijk alles mag doen en de beslissingen maakt. De taken van de twee sterren executeur worden dan uitgebreid doordat in het testament deze persoon ook is benoemd tot, wat men noemt, afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur mag dan bijv. zelfstandig de woning verkopen en leveren. En mag ook zelfstandig de nalatenschap verdelen tussen erfgenamen. Zo is bijv. niet elke keer toestemming of een handtekening nodig van de erfgenamen.​ alle mogelijkheden? Door mijn jarenlange ervaring in het adviseren over levenstestamenten én het daadwerkelijk uitvoeren van deze levenstestamenten als gevolmachtigde, weet ik er veel van. Ik vertel jou er graag meer over.

 

 

 

Let op: afhankelijk van wanneer je dit leest, kan deze informatie verouderd zijn. De artikelen op deze website bevatten algemene (juridische) informatie, maar uitdrukkelijk geen een-op-een advies. Hulp bij een specifieke situatie? Neem dan contact op

Geïnteresseerd?

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek.