Eens gegeven, altijd gegeven!?

Nou, niet altijd..

Op de foto zie je de traktatie die ik heb gemaakt voor onze dochter voor op school. Ze wilde een eenhoorn traktatie. Op internet had ik heel leuk gezien dat je gekleurde popcorn kon maken. Ik dacht: leuk, dat wordt de hoorn. Niet wetende dat het best lastig was om dat zelf te maken. Ik ben er de hele dag mee bezig geweest 😅

Bij zo’n traktatie is het een beetje moeilijk om het later terug te vragen. Het zit, als het goed is, al in de maag van de kinderen. Maar bij bijv. een schenking in geld kan dit anders liggen. En dan geldt soms: eens gegeven, niet altijd gegeven. Zo geeft de wet verschillende mogelijkheden waarbij de schenking uiteindelijk terug moet.

👉Bijv. wanneer later blijkt dat er misbruik is gemaakt van omstandigheden. Zo is er een keer een zaak geweest waarbij voor het overlijden van moeder een effectenportefeuille werd geschonken aan de zoon. Moeder was eigenlijk al jaren niet meer in staat om haar eigen financiën te doen en daarom verzorgde de zoon dit. Dochter stelde dat haar broer misbruik had gemaakt van zijn vertrouwenspositie. Volgens dochter was moeder op het moment van de schenking niet meer in staat haar wil te bepalen. Zoon gaf aan dat het de uitdrukkelijke wens van zijn moeder was geweest. De zoon moest uiteindelijk bewijzen dat er geen sprake was van misbruik van omstandigheden en dat kon hij niet voldoende. De schenking werd teruggedraaid.

Het kan dus heel belangrijk zijn om schenkingen goed vast te leggen. Was er bijv. sprake geweest van een notariële akte, dan wordt er vanuit gegaan dat de notaris controleert dat de schenker uit vrije wil handelt. Was er in dit geval dus een notariële akte geweest, dan had de dochter nog wel steeds een beroep kunnen doen op misbruik van omstandigheden, maar dan had zij het bewijs moeten leveren. Dan was er best een grote kans geweest dat de uitkomst dan anders was geweest.

👉Een ander voorbeeld is wanneer bij de schenking is afgesproken dat de schenking kan worden teruggedraaid. Dit wordt soms gedaan bij grote schenkingen en kan er dus voor zorgen dat je de schenking terug moet geven. Hoewel je dan weet dat er een kans is, kan dat natuurlijk soms best tot vervelende situatie leiden en de vraag of dit wel zo redelijk is. Onlangs is er uitspraak gedaan door een rechter, waarbij de uitkomst was dat het niet redelijk was om gebruik te maken van zo’n herroepingsrecht. In deze zaak had een moeder € 100.000 geschonken aan haar zoon voor de verbouwing van zijn huis en in de overeenkomst was zo’n herroepingsrecht opgenomen. Zoon is vervolgens overleden en er ontstaat ruzie tussen o.a. de weduwe en de moeder. Moeder stuurt uiteindelijk aan de weduwe van haar zoon een brief waarin zij stelt dat zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht. De rechter bepaalde dat de moeder uiteindelijk de schenking niet mocht herroepen, omdat het feitelijk werd ingeroepen om een ruzie te beslechten.

Chantal

 

Let op: afhankelijk van wanneer je dit leest, kan deze informatie verouderd zijn. De artikelen op deze website bevatten algemene (juridische) informatie, maar uitdrukkelijk geen een-op-een advies. Hulp bij een specifieke situatie? Neem dan contact op

Geïnteresseerd?

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek.