Heb jij jonge kinderen? Of ben je zwanger en verwacht je jouw eerste kind? Dan is het heel verstandig om een testament op te maken als je dat nog niet hebt.

Er zijn dan verschillende opties waar je aan kunt denken die je in het testament kunt regelen. Graag wil ik er hier twee uitlichten.  

✅Voogdij
Een ouder heeft normaal gesproken het gezag over een minderjarig kind (ouderlijk gezag). Gezag betekent dat er zorg wordt gedragen voor de verzorging en opvoeding van het minderjarige kind. Voogdij is vervolgens het gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouder(s). Bijv. na overlijden van één of beide ouders. In het testament kan je een voogdijbepaling opnemen. Hierin benoem je dan een persoon die voor jouw minderjarige kinderen zal zorgen en opvoeden als jij komt te overlijden. Deze persoon beheert dan normaal gesproken ook het vermogen dat het minderjarige kind krijgt uit jouw erfenis (je kan ook anders regelen, zie hierna).

Een voogdijbepaling hoeft overigens niet (meer) geregeld te worden bij de notaris, maar kan ook via de rechtbank (https://lnkd.in/e4HRi9XG).

Heb je niets geregeld: dan zal de rechter een keuze maken. Het is daarom goed om hier over na te denken. Vaak wordt gekozen voor een broer of zus, maar het hoeft geen familielid te zijn.

✅Bewindvoerder/testamentair bewind
Normaal gesproken beheert de ouder of voogd het vermogen van het kind als het kind nog minderjarig is. Wil je dat iemand anders het vermogen beheert uit de erfenis, dan kan je deze andere persoon benoemen tot bewindvoerder in jouw testament. Wellicht is namelijk een andere persoon gewoon beter in het beheren van het vermogen?

Het bewind voor minderjarige kinderen eindigt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Vanaf dat moment kan het kind zelf bepalen wat het met het geld doet. Soms is dat (nog) niet wenselijk of vinden ouders dat niet wenselijk. In zulke gevallen kan het goed zijn om het bewind zeg maar door te laten lopen. Denk aan volwassen kinderen met bijv. verstandelijke beperking of een kind dat slecht met geld kan omgaan. De bewindvoerder beheert in dat geval de erfenis voor het meerderjarige kind en kan het daarin bijv. begeleiden. Het testamentaire bewind biedt daarnaast bescherming tegen schuldeisers.

Wat belangrijk is, is om de bepalingen van het bewind heel duidelijk te formuleren, want anders kan dit verlengde bewind makkelijker worden aangevochten bij de rechtbank. Hoewel de wet mogelijkheden geeft om het testamentaire bewind te laten eindigen anders dan in het testament staat, is mijn ervaring dat dit (nog) niet snel door de rechter wordt opgeheven. Het kan daarom echt een heel mooi instrument zijn, vooral bij het verkrijgen van grote vermogens of bij andere uitdagingen. 

#testament #testamentairbewind #nalaten #erven #erfenis #nalatenschap #erfrecht #voogdij #jongekinderen

Chantal

 

Let op: afhankelijk van wanneer je dit leest, kan deze informatie verouderd zijn. De artikelen op deze website bevatten algemene (juridische) informatie, maar uitdrukkelijk geen een-op-een advies. Hulp bij een specifieke situatie? Neem dan contact op

Geïnteresseerd?

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek.