Als je geen testament hebt, dan heeft de wet geregeld dat er toch iets gebeurt met jouw nalatenschap: het wettelijk erfrecht. Wil je iets anders? Dan zal je een testament moeten maken en uiteindelijk tekenen bij de notaris.

Maar ja, wat wordt er dan geregeld in de wet? Heel veel 😊, maar laten wij eens beginnen met de regels wie bijv. jouw erfgenamen zijn.

Dit is vaak best ingewikkeld. Maar kort uitgelegd, komt het er op neer dat de erfgenamen in groepen worden ingedeeld:
➡1e groep: echtgenoot/geregistreerde partner samen met evt. jouw kinderen
➡2e groep: jouw ouders samen met evt. broers/zussen
➡3e groep: jouw grootouders
➡4e groep: jouw overgrootouders

Je begint bij de 1e groep. Pas als er niemand in die groep is, wordt er gekeken of er iemand in de volgende groep zit.

❗Plaatsvervulling
Hierbij is nog een belangrijke regel van belang die plaatsvervulling wordt genoemd. Voorbeeld hiervan in de 1e groep: je bent getrouwd en had één zoon. Had, want helaas is jouw zoon overleden. Jouw zoon heeft wel kinderen: jouw kleinkinderen. Als jij komt te overlijden, zullen deze kleinkinderen de plaats innemen van hun vader. Ze delen dan samen het erfdeel van hun vader. Stel verder dat je bij de 3e groep zit, dan kunnen jouw oom, tante, neven en nichten jouw erfgenamen zijn, want die kunnen de plaats innemen van de grootouder die wellicht al is overleden. De plaatsvervulling gaat overigens niet onbeperkt door (mocht je het willen weten: niet verder dan de 6e graad).

En wat als er nu geen erfgenamen worden gevonden in die groepen? Ja, dat komt voor. Als er niemand wordt gevonden en er gedurende 20 jaar niemand die nalatenschap opeist: dan zal een eventuele nalatenschap naar de Staat gaan.

⚖️Erfdelen
De wet heeft ook regels over hoeveel iedereen krijgt. Normaal krijgt iedereen een gelijk deel. Zijn er 4 erfgenamen: ieder ¼ deel. In de 2e groep zijn hierop weer uitzonderingen gemaakt. Een ouder moet tenminste ¼ krijgen. Zijn er halfbroers/zussen: zij krijgen de helft van het erfdeel van een volle broer/zus.

📜Testament maken
Kijk je alleen naar wat ik hier net heb verteld, kunnen er dus al verschillende redenen zijn om wél een testament te maken. Om een paar te noemen:

👉Je wilt andere erfgenamen benoemen (zie je bijv. dat de persoon waarmee je misschien samenwoont niet wordt genoemd? Maar denk ook aan goede doelen).

👉Je wilt andere erfdelen aan erfgenamen geven.

👉Je wilt dat iemand in geen geval erfgenaam wordt.

Graag neem ik je een andere keer mee naar nog meer redenen om wél een testament te maken.  

Wordt vervolgd…..

Chantal

 

Let op: afhankelijk van wanneer je dit leest, kan deze informatie verouderd zijn. De artikelen op deze website bevatten algemene (juridische) informatie, maar uitdrukkelijk geen een-op-een advies. Hulp bij een specifieke situatie? Neem dan contact op

Geïnteresseerd?

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek.