Voor sommigen is de laatste werkdag voor Koningsdag een speciale dag: de lintjesregen. Wist je dat dit lintje na overlijden weer terug moet?

🏅Een lintje is ook wel een andere naam voor een Koninklijke onderscheiding die wordt uitgereikt in naam van de Koning. Het wordt uitgereikt aan iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de Nederlandse samenleving.

De persoon die het lintje ontvangt, heet gedecoreerde. Het lintje is persoonlijk en je krijgt het “slechts” in bruikleen. Dit betekent dat het lintje altijd eigendom blijft van de Staat der Nederlanden. Een reden hiervoor is dat de Staat niet wil dat de onderscheiding als handelswaar wordt gebruikt.

✉️Als een gedecoreerde komt te overlijden, moet de onderscheiding worden teruggestuurd naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. De Kanselarij stuurt dan een brief naar de nabestaanden waarin de procedure wordt uitgelegd. De onderscheiding kan dan kosteloos worden teruggestuurd. De oorkonde, het draagteken en eventueel zelf aangeschafte miniaturen mogen de erfgenamen wel houden.

Geen brief gekregen en vind je een lintje? Neem dan contact op met de Kanselarij. Zij kunnen met de geboortedatum opzoeken welke onderscheiding deze persoon heeft gekregen. Daarna krijg je de brief.

💰Het is mogelijk voor de erfgenamen om het lintje in bruikleen te houden. Je moet dan een borgsom betalen en daarna mag je het lintje voor onbepaalde tijd in bruikleen houden. Na betaling krijg je een bevestiging. Bewaar de bevestiging goed. Als je in de toekomst namelijk toch afstand wilt doen, moet je deze bevestiging meesturen en krijgt je de borgsom weer terug. Let op: je mag in dit geval het lintje niet zelf dragen! Ook blijft de onderscheiding nog wel steeds eigendom van de Staat.

✅Heb je (ooit) een onderscheiding gekregen? Voor jouw erfgenamen of jouw executeur is het goed te weten dat je een onderscheiding hebt gekregen. Ook de plaats waar je deze hebt opgeborgen. Wanneer je niet zelf de gedecoreerde bent, maar een erfgenaam bent die de onderscheiding in bruikleen heeft, is het ook fijn om te weten. Het is goed om dit soort informatie op te schrijven. 

Chantal

 

Let op: afhankelijk van wanneer je dit leest, kan deze informatie verouderd zijn. De artikelen op deze website bevatten algemene (juridische) informatie, maar uitdrukkelijk geen een-op-een advies. Hulp bij een specifieke situatie? Neem dan contact op

Geïnteresseerd?

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek.